Get Adobe Flash player

rekrutacja

Z zaistniałą sytuacją w kraju przedłużamy rekrutację do 10.04.2020 r.

Termin zgłoszeń do świetlicy –  10.04.2020 r.


Ulice należące do obwodu SP 3

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 – załącznik nr 1

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Do pobrania:

Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej Nr 3 rok szkolny 2020/2021 (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły) – zgłoszenie

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej Nr 3 rok szkolny 2020/2021  (dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły) – wniosek

Wniosek o przyjęcie dziecka do  oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w  roku  szkolnym  2020/2021 – wniosek

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy