Strona główna

„Informujemy, że  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez: Szkołę Podstawową nr 3 im. Orła Białego        w Ciechanowie adres: ul. Powstańców Wielkopolskich 1, 06-413 Ciechanów jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, którą wnosisz.

 W celu skontaktowania się z Inspektorem Danych Osobowych napisz pod adres  e-mail: rodo.aneta@gmail.com

 Twoje dane będziemy przechowywać do czasu załatwienia Twojej sprawy i wygaśnięcia roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia Twojej sprawy.”

Witamy w Szkole Podstawowej nr 3 im. Orła Białego w Ciechanowie!

Szkoła Podstawowa nr 3 istnieje od 13 lutego 1989 roku i ma swoją siedzibę w nowoczesnym i przestronnym budynku przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 1 w Ciechanowie. Najważniejszym dniem w życiu szkoły była uroczystość nadania jej imienia Orła Białego – 9 lutego 1999r. W szkole funkcjonują też klasy gimnazjalne i dla Gimnazjum nr 2 nadanie imienia Zjednoczonej Europy miało miejsce 5 czerwca 2005 roku.

Duża liczba odpowiednio wyposażonych pracowni przedmiotowych, w tym językowych oraz komputerowych, umożliwia młodzieży pracę na wysokim poziomie. Szkoła dysponuje 2 bibliotekami oferującymi bogaty księgozbiór: lektur, encyklopedii, leksykonów oraz materiałów video i multimedialnych dostępnych dla uczniów i nauczycieli. Pracownie komputerowe wyposażone są w wysokiej jakości sprzęt z dostępem do Internetu. Pracując w małych grupach, uczniowie ćwiczą obsługę komputera, rozwijając swoje zdolności i zainteresowania. Wysoki poziom nauczania i wychowania w naszej szkole zapewnia wykwalifikowana kadra nauczycielska. Dowodem są osiągnięcia uczniów w konkursach ogólnopolskich takich jak: Alfik, Omnibus, Deutschfreund, Sprachdoctor, English High Flier, English Ace, międzynarodowy konkurs matematyczny Kangur oraz wiele innych.

Nauka języków obcych odbywa się już od najmłodszych lat, w klasach I-III szkoły podstawowej wprowadzane są języki: angielski, niemiecki i rosyjski. W szkole funkcjonuje świetlica szkolna, gdzie najmłodsze dzieci pod opieką nauczycieli odrabiają prace domowe, bawią się oraz przygotowują do zajęć. Podczas przerwy obiadowej uczniowie mogą zjeść gorący posiłek.

Młodzież aktywnie uczestniczy w życiu szkoły uczęszczając na zajęcia dodatkowe organizowane przez nauczycieli. Podczas spotkań pozalekcyjnych uczniowie poszerzają swoją wiedzę dotyczącą ekologii, informatyki, sztuki, dziennikarstwa. Nastolatki zachęcane są do konsultowania z nauczycielami swoich problemów, jak również planów na przyszłość.

Szkolne Kluby Europejczyka: „Orzeł” w szkole podstawowej i „Eurodwójka”w gimnazjum, powadzą aktywną działalność na terenie szkoły już od września 2002 roku. Kluby te propagują wśród uczniów wiedzę na temat Unii Europejskiej, współdziałając z Europejskim Centrum Informacyjnym w Warszawie. Wszystkie osiągnięcia naszych klubów Europejczyka publikowane są regularnie na łamach szkolnych gazetek, w „Małych orłach” – periodyku ukazującym się w Szkole Podstawowej nr 3 oraz dwumiesięczniku Gimnazjum nr2 – i ,,Dwója”.

W Gimnazjum nr 2 działa – z wielkim powodzeniem SZOK – Szkolny Ośrodek Kariery. Jest to miejsce, gdzie uczniowie ostatniej klasy gimnazjum, również wszyscy zainteresowani członkowie społeczności lokalnej mogą dowiedzieć o swoich predyspozycjach zawodowych, podyskutować z prowadzącymi o planowaniu własnej kariery, wyborze szkoły ponadgimnazjalnej, itd.

W 1994 roku Szkolny Klub Sportowy „Trójka”, oraz po połączeniu szkół – w 2005r. – SKS „Dwójka” rozpoczęły swoją działalność pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego. Członkowie tych klubów reprezentują MZS 1 w licznych rozgrywkach na terenie naszego kraju jak i poza nim, zajmując wysokie lokaty. Osiągnięcia sportowców stały się doskonałą promocją szkoły, reklamując dostępne w niej obiekty sportowe jako doskonałe miejsce różnorodnych wydarzeń sportowych.

Więcej informacji na temat dokonań uczniów Szkoły Podstawowej nr 3, możliwości kształcenia, rozwijania talentów oraz pracy nauczycieli naszej szkoły, można znaleźć na stronie internetowej.