Get Adobe Flash player

100 zadań na stulecie

“100 zadań na stulecie”

Uczcić setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości można na wiele sposobów. Na lekcjach matematyki również. Przekonali nas o tym uczniowie klasy 5b, 5e, 5f i  6e, którzy przystąpili do projektu „100 zadań na stulecie”.

Założeniem projektu było rozwiązanie 100 zadań w ciągu 50 dni. Każdy uczeń  codziennie rozwiązywał dwa zadania. Projekt rozpoczął się 20 września i skończył 9 listopada.

Uczestnicy projektu samodzielnie wybierali zadania z różnych działów matematyki, dzięki temu były one dostosowane do ich możliwości, a następnie wpisywali rozwiązania do specjalnych zeszytów, z przygotowaną na ten cel okolicznościową okładką poświęconą tematyce związanej z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

W tym przedsięwzięciu liczyła się przede wszystkim systematyczność i samodzielność. Raz w tygodniu nauczyciel kontrolował wyniki pracy i wywiązywanie się z przyjętych obowiązków.

Uczestnicy projektu wykazali się kreatywnością, dociekliwością, wytrwałością, systematycznością i pracowitością.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom!!!