Get Adobe Flash player

Zespół ds. dostępności

Dyrektor Szkoły powołał stały zespół ds. dostępności, którego członkami są przedstawiciele wszystkich grup zawodowych i specjalności pedagogicznych występujących w placówce. Zespół powołano w celu:
• stałego przeglądu i udoskonalenia obowiązujących w placówce procedur,
• sporządzania wieloletniego planu działań dostosowujących obiekty i funkcjonujące w nim systemy do warunków dostępności,
• wykonywania cyklicznie audytów wewnętrznych,
• opracowania alternatywnych metod wsparcia,
• nowelizacji deklaracji dostępności.