Get Adobe Flash player

Home

Ostatnia aktualizacja: 31.08.2020 r.

ZARZĄDZENIE  Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Orła Białego w Ciechanowie – „Regulamin zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, uczniom, personelowi szkoły, rodzicom dzieci, opiekunom i osobom trzecim podczas pobytu i organizacji zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych w sytuacji funkcjonującego w Polsce stanu epidemicznego związanego Covid-19 w roku szkolnym 2020/2021″  –      więcej…

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3 w Ciechanowie i grono pedagogiczne zapraszają w dniu 1 września na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021, które odbędzie się wg zamieszczonego harmonogramu. W związku z ogłoszonym stanem pandemii prosimy o zachowanie obowiązujących środków bezpieczeństwa (zakrywanie nosa i ust, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu społecznego). Na spotkania z wychowawcami w oddziałach: 0-I zapraszamy dziecko z jednym opiekunem. W klasach II-VIII rozpoczęcie roku odbywa się w salach lekcyjnych. Uczniowie przechodzą do wyznaczonej sali z nauczycielem/opiekunem. Rodzice pozostają na zewnątrz.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
w Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie odbędzie się w salach lekcyjnych wg harmonogramu: – 
więcej…

Listy klas pierwszych i przygotowania przedszkolnego z podziałem na klasy – więcej…


WYPRAWKA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 – więcej…

WYPRAWKA – ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 – więcej…


ZDALNE NAUCZANIE

Zgodnie z wytycznymi MEN i GIS w Szkole Podstawowej nr 3

im. Orła Białego w Ciechanowie

od dnia 18.05.2020 r. zostają wznowione w oddziałach przedszkolnych zajęcia opiekuńcze i w oddziałach 0 – 8 zajęcia rewalidacyjne, a od dnia 25.05.2020 r. w oddziałach 1-3 zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych. Od dnia 25.05.2020 r. dla uczniów klas 8 będą odbywały się na terenie szkoły konsultacje indywidualne lub w małych grupach. Od dnia 01.06.2020 r. dla uczniów klas 4 – 7 będą odbywały się konsultacje ze wszystkich przedmiotów w formie stacjonarnej.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami Dyrektora Szkoły

komunikaty i pliki do pobrania

Zarządzenie Dyrektora SP3 w sprawie czasowego zawieszenia działań w oddziałach przedszkolnych w SP3 w Ciechanowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVIT-19  – zarządzenie 07.05.2020

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w celu zapoznania uczniów i rodziców w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusemczytaj…

Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej dotycząca czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych – czytaj…