Get Adobe Flash player

pedagog szkolny

“Dziecko ma prawo do poważnego traktowania jego spraw, do sprawiedliwego ich rozważania.”

J. Korczak

Plan pracy pedagogów w roku szkolnym 2019/2020

Sylwia Falęta
klasy 0-6 SP

Poniedziałek – 9:30 – 13:30
Wtorek – 8:00 – 12:00
Środa – 8:00 – 14:00
Czwartek – 9:00 – 13:00
Piątek – 8:00 – 12:00

Gabinet nr 9 /balkon na hali sportowej

Krzysztof Pilitowski
klasy 7-8 SP

Poniedziałek – 8:00 – 10:30, 11:30 – 13:00
Wtorek – 8:00 – 12:30
Środa – 8:45 – 9:45, 11:30 – 13:00

 

Gabinet nr 8 /balkon na hali sportowej

 

UCZNIU

 • Chcesz porozmawiać o swoich problemach?
 • Nie potrafisz porozumieć się z koleżankami i kolegami?
 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny?
 • Masz trudności z nauką?
 • Masz problem i nie wiesz, jak go rozwiązać?
 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób?
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić?

 

ZWRÓĆ SIĘ DO PEDAGOGA SZKOLNEGO!
PAMIĘTAJ – NIE JESTEŚ SAM ZE SWOIM PROBLEMEM

RODZICU

 • Niepokoi Cię zachowanie dziecka?
 • Chcesz porozmawiać o dziecku i Waszych problemach?
 • Masz pytania dotyczące wyników nauczania dziecka i jego funkcjonowania w szkole?
 • Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania?
 • Masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zgłosić?
 • Szukasz pomocy?

“Szukaj własnej drogi. Poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznać. Zdaj sobie sprawę z tego, do czego sam jesteś zdolny, zanim dzieciom zaczniesz wykreślać zakres ich praw i obowiązków. Ze wszystkich sam jesteś dzieckiem, które musisz poznać, wychować i wykształcić przede wszystkim.”

J. Korczak

 

Do zadań pedagoga należy w szczególności:

 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 • określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
 • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • opieka nad uczniami objętymi nauczaniem indywidualnym,
 • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
 • wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
 • planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu,
 • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

W ramach swojej pracy pedagog szkolny współpracuje z:

 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
 • Komendą Powiatową Policji, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie-Starostwo Powiatowe,
 • Sądem Rejonowym – Wydział Rodzinny i Spraw Nieletnich, Biuro ds. Uzależnień,

Zadania pedagoga korespondują z zapisami zawartymi w Statucie Szkoły, Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym.