Get Adobe Flash player

Akcja „Zebra”

Akcja „Zebra”

Bezpieczna „Zebra” to akcja prewencyjna policjantów zachęcająca pieszych  do sygnalizowania obecności na pasach uniesieniem ręki, czym mogą dodatkowo zwrócić uwagę kierowcy.

Jest ona skierowana do najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Jej celem jest praktyczne poznanie podstawowych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a przede wszystkim pokazanie, jak bezpiecznie przechodzić przez przejście dla pieszych.

W poniedziałek 12 września 2018 r. akcja ta miała swoją kontynuację. Pod nadzorem policjantów ruchu drogowego oraz p. B. Markowskiej i M Kąckiej uczniowie klasy I b i III b uczyli się przechodzić przez jedno z przejść dla pieszych. Kolorowymi plakatami zachęcali kierowców do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.