Get Adobe Flash player

Dzień Edukacji Narodowej

Obchody Dnia Edukacji Narodowej są doskonałą okazją do wyrażenia podziękowań za twórczy wysiłek nauczycieli  i  pracowników szkoły uczestniczących w dziele kształtowania szlachetnych serc i światłych umysłów swoich wychowanków.
15 października 2019 roku odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączona z obchodami 30- to lecia istnienia szkoły. W obchodach wzięli udział Prezydent Miasta Ciechanowa Krzysztof Kosiński, Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Leszczyński, Dyrektor CUW Adam Krzemiński i wielu zacnych gości oraz nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie oraz rodzice.
Tradycyjnie, uczniowie aktywnie włączyli się w zorganizowanie uroczystości dla wszystkich pracowników szkoły. Z okazji ich święta klasa Va pod opieką pań Beaty Markowskiej, Marii Furman oraz Małgorzatą Czernik przygotowała część. O oprawę muzyczną zadbał pan Mariusz Usiądek wraz z uczennicami Karoliną Kuczyńską, Dominiką Kraczkowką, Aleksandrą Kuc, Małgorzatą Kuc i Katarzyną Kuc.
“Nauczyciele widzą więcej niż tylko twarze dzieci, starają się zobaczyć ich dusze” – takie motto przyświecało uroczystości.
Dyrektor Andrzej Niestępski wręczył gościom przybyłym na uroczystość statuetki Honorowego Przyjaciela Szkoły z okazji 30-lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 3 w Ciechanowie z wyrazami podziękowania za wieloletnią współpracę. W dowód uznania dyrektor wręczył dyplomy wszystkim nauczycielom z długoletnim stażem pracy.