Get Adobe Flash player

Dzień Ziemi w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ciechanowie

„Droga Ziemio! Piszę dla Ciebie list”.
O czym? W tym roku o gospodarce odpadami i recyklingu!

Listy dla Ziemi to ogólnopolska edukacyjna akcja proekologiczna zainicjowana przez Fundację Ekologiczną ARKA. Patronat nad akcją sprawuje Ministerstwo Środowiska. Główne cele tej akcji to:

  • edukowanie najmłodszych
  • przeciwdziałanie zmianom klimatycznym
  • podejmowanie realnych działań
  • promowanie postaw proekologicznych

Tegorocznym tematem przewodnim listów była gospodarka odpadami i recykling. Ideą akcji było pisanie listów przez dzieci dla dorosłych. Napisane listy dzieci miały przekazać rodzicom lub dziadkom i razem podjąć się prostych działań ekologicznych np.: segregacji śmieci, korzystania z ekologicznych toreb, zasadzenia drzewka, itp.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ciechanowie już po raz kolejny wzięła udział w tej wspaniałej ekologicznej akcji. Dzieci w swoich listach zawarły główne przesłanie tegorocznej kampanii Listy dla Ziemi: Recykling! Uczniowie w swoich pracach dostrzegli, że świat, w którym żyjemy nie jest jednorazowy – nie jest tylko dla nas. Następne pokolenia też będą z niego korzystać.

Podczas pisania „Listów dla Ziemi” dzieci mogły przekonywać dorosłych do proekologicznych zachowań oraz wspólnej odpowiedzialności za Ziemię.

Najciekawsze prace uczniów przedstawiamy poniżej.

Szkolny koordynator akcji, opiekun szkolnego koła LOP Aldona Bulejak