Get Adobe Flash player

Jesień gra na skrzypcach… konkurs recytatorski

15 listopada w naszej szkole już po raz 20 odbył się konkurs recytatorski Jesień gra na skrzypkach…Udział w nim wzięli uczniowie z klas II i III ( po dwoje reprezentantów), którzy recytowali wiersze : H. Zdzitowieckiej, Z. Dąbrowskiej, A. Chrzanika, J. Czechowicza, G. Chomicza, H. Bechlerowej, M. Strzałkowskiej, D. Gellner.

Tego dnia w bibliotece zagościła mieniąca się różnymi  barwami  i grająca na skrzypcach  Jesień, czyli Nina Gołębiewska z klasy 3 a. Konkurs prowadziły kolorowe” listki” (dziewczynki z klasy 3 a). Po zakończonej recytacji, każdy uczestnik otrzymał orzeszek. W przerwie podczas obrad jury widzowie i uczestnicy odgadywali jesienne zagadki, nagrodami za prawidłowe odpowiedzi były cukierki.

Jury w składzie: P. dyrektor A. Niestępski, P. wicedyrektor B. Markowska, oceniało uczestników za znajomość tekstu, wyrazistość mowy, interpretację  i   wrażenia artystyczne.

Wszyscy uczestnicy zaprezentowali bardzo wysoki poziom artystyczny. Gratulujemy!

I miejsce zajęli: Maria Niewadzisz kl.2d, Marika Bilińska kl. 3a, Alicja Nowacka kl. 2b, Bartłomiej Granoszek kl.2c.

II miejsce zajęli: Hanna Majkowska kl.2d, Chińska Julia kl. 3c, Zuzanna Zamielska kl. 3b, Małgorzata Wiklińska kl. 3b, Franciszek Boniakowski  kl. 3a, Weronika Olszak kl. 2c.

III miejsce zajęli: Julia Sobieska kl. 3d, Zuzanna Witkowska kl. 3d, Kacper Pietrzak kl. 3d, Julia Wilczewska kl. 2a, Michalina Michałowska kl.2a.

Po podsumowaniu zostały wręczone nagrody książkowe oraz dyplomy. Pan dyrektor Andrzej Niestępski  i Pani wicedyrektor Beata Markowska podziękowali  uczestnikom  za piękną recytację i jesienne stroje, a organizatorom p. D. Rękawek, M. Stępkowskiej i B. Wełnie za przygotowanie konkursu.