Get Adobe Flash player

Konkurs recytatorski „Jesień wierszem malowana”

  Dnia 18 listopada 2021 r. w naszej szkole odbył się konkurs recytatorski pt. „Jesień  wierszem malowana”. Udział w nim wzięli uczniowie  klas II i III (po 2 uczniów z każdej klasy),  którzy przygotowali wiersze  wybranych autorów m.in. W. Chotomskiej, M. Głogowskiego, T. Kubiaka, J. Czechowicza. Tego dnia w bibliotece zagościła „złota polska jesień”.  Konkurs prowadziły „listki” (dziewczynki z klasy II a). Po zakończeniu recytacji  „czerwony listek „  wręczał uczestnikom orzeszek. W przerwach obrad jury widzowie odgadywali jesienne zagadki. Za prawidłową odpowiedź dzieci otrzymały cukierki.

      Powołane jury:  p. dyrektor A. Niestępski i  p. w-ce dyrektor B. Markowska oceniało uczestników  za znajomość tekstu, wyrazistość mowy, właściwe tempo, dostosowanie intonacji do znaków interpunkcyjnych oraz ogólne wrażenie artystyczne.

Pierwsze miejsca : Kamila U.  II a, Łucja U. II a

Drugie miejsca : Nina G.  II a, Maja Ż. II d, Jakub S. II c, Maja C. II b, Oliwia L. III e,

Trzecie miejsce: Karol G. II b, Lena M. III c, Olga C. III e, Kasia M. III d, Adrianna P. III d, Karol O. III c.

      Po podsumowaniu wyników zostały  wręczone nagrody książkowe ,  dyplomy i drobne niespodzianki. Konkurs przygotowały  B. Wełna i M. Stępkowska.