Get Adobe Flash player

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

21 lutego został ustanowiony przez UNESCO Międzynarodowym Dniem Języka Ojczystego. Święto ma przypominać wszystkim, jak ważny jest szacunek do języka ojczystego i dbałość o jego przetrwanie.

W dniach 22.02. – 26.02.2021r. w naszej szkole został zorganizowany Tydzień Języka Ojczystego, w którym uczestniczyli uczniowie wszystkich klas IV. Wychowawcy przeprowadzili na godzinach wychowawczych lekcje związane z językiem polskim. Nie były to jednak zwykłe lekcje, na uczniów czekały gry i zabawy językowe. Uczestnicy poznali ciekawostki związane z naszym językiem, wzbogacali słownictwo, ćwiczyli poprawność ortograficzną. Obserwowali także zmagania dyplomatów, którzy próbowali poprawnie wymówić łamańce językowe.

Efektem zmagań z językiem polskim były liczne plakaty, zakładki do książek i hasła promujące poprawność językową.

Przygotowanie:

Ewa Lewicka, Magdalena Domagała