Get Adobe Flash player

Pasowanie na czytelnika

Oficjalne przyjęcie uczniów klas pierwszych do grona czytelników nastąpiło 11 marca . Po wysłuchaniu inscenizacji przygotowanej przez  Panią Małgorzatę Kucińską i uczniów klasy II c na temat korzyści płynących z czytania i zasad właściwego obchodzenia się z książką  nadszedł czas na uroczyste ślubowanie. Pierwszoklasiści z powagą powtarzali słowa przysięgi. Przyrzekali, że zawsze będą szanować wszystkie książki oraz sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Następnie Pan Dyrektor Andrzej Niestępski „czarodziejską” książką dokonał symbolicznego pasowania. Nowi czytelnicy otrzymali książki, dyplomy i medale  potwierdzające fakt pasowania na czytelnika.