Get Adobe Flash player

Pasowanie uczniów klas pierwszych

18 października 2019 roku odbyła się w naszej szkole piękna uroczystość Pasowania Uczniów Klas Pierwszych. Najpierw uczniowie klas 2a i 2 d przedstawili krótką inscenizację przypominającą pierwszakom zasady panujące w naszej szkole i udzielili im kilku cennych rad np.: „Pierwszak mazgajem nigdy być nie może, staraj się więc zawsze być w dobrym humorze”. Potem klasy pierwsze pomyślnie przeszły próby. Sprawdziliśmy czy umieją śpiewać, recytować, układać wyrazy z liter, liczyć oraz czy wiedzą przy jakim świetle przechodzimy przez jezdnię.

Po części artystycznej zarówno uczniowie, jak i rodzice złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Następnie pan dyrektor Andrzej Niestępski i pani w-ce dyrektor Beata Markowska dokonali pasowania każdego ucznia. Na koniec uroczystości każda klasa ustawiła się do pamiątkowego zdjęcia. Prezenty w postaci dyplomów i zakładek do książek wręczyli uczniom wychowawcy w klasach.