Get Adobe Flash player

ppp

PROCEDURA ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA

POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ORŁA BIAŁEGO W CIECHANOWIE

Procedura udzielania PPP

Dokumentacja indywidualna ucznia –  załącznik nr 1

Protokół ze spotkania nauczycieli i specjalistów – załącznik nr 1a

Zgoda rodzica/prawnego opiekuna –załącznik nr 1b

Protokół ze spotkania nauczycieli w sprawie oceny efektywności –  załącznik nr 2

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) – załącznik nr 3

Okresowa  wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia – załącznik nr 4

Zgoda rodziców na  wystąpienie z wnioskiem do PPP –  załącznik nr 5

Zgoda rodziców na  wystąpienie z wnioskiem o opinię do PPP – załącznik nr 6

Wniosek o opinię do PPP – załącznik nr 7

Wniosek o diagnozę do PPP- załącznik nr 8

Wniosek o objęcie ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną – załącznik nr 9