Get Adobe Flash player

Projekt eTwinning

Klasa IIc w projekcie eTwinning

„Christmas here, Christmas there, Christmas everywhere !’.

eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy ( i nie tylko) współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet do współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning motywuje do nauki języka obcego i otwarcia na Europę. Program ten gromadzi już niemal 400 tyś. nauczycieli ze 160 tyś. szkół, którzy łącznie pracują przy ponad 50 tyś. różnorodnych projektów rocznie.

W tym roku uczniowie klasy 2C wzięli udział w świątecznym projekcie  w ramach europejskiej współpracy eTwinning, który nosi nazwę ‘Christmas here, Christmas there, Christmas everywhere !’. Głównym celem projektu jest wymiana świątecznych kartek z życzeniami ale również (dzięki platformie TwinSpace) dzielenie się zdjęciami, nagraniami ( kolęd, świątecznych piosenek) i informacjami na temat poszczególnych szkół  z Europy.

Do klasy zaprosiliśmy mamę Kajetana, która zachęciła nas do uczestnictwa w tym projekcie. Przygotowała dzieciom bardzo interesującą lekcję, na której dowiedzieliśmy się jakie kraje europejskie biorą w nim udział. Na tej lekcji słuchaliśmy piosenki, wsłuchiwaliśmy się w jej tekst, by wyłowić informacje o jakich krajach jest w niej mowa. Uczyliśmy się mówić „wesołych świąt Bożego Narodzenia” w  wielu językach. Następnie wszyscy losowaliśmy patyczek z flagą państwa, do którego wysyłać będziemy kartki z życzeniami świątecznymi.

Wykonaliśmy je własnoręcznie lub z pomocą rodziców i  wraz  z życzeniami wysłaliśmy do szkół i przedszkoli biorących udział w projekcie. Projekt zgromadził 12 szkół z 9 europejskich państw- takich jak: Litwa, Słowenia, Słowacja, Rumunia, Polska, Turcja, Macedonia , Chorwacja oraz Hiszpania.

Już od tygodnia i my otrzymujemy kartki świąteczne od dzieci zza granicy.