Get Adobe Flash player

Rekrutacja klas ósmych do szkół ponadpodstawowych

Terminy postępowania rekrutacyjnego dla klas 8 na rok szkolny 2021/2022 – MEN – czytaj…

Terminy rekrutacji do szkół na rok szkolny 2021-2022.pdf

Oferta edukacyjna 2021-2022 – szkoły ponadpodstawowe dla młodzieży

I Liceum Ogólnokształcące CN-B FENIKS im. Polskich Spadochroniarzy w Ciechanowie – https://ciechanow.szkolyfeniks.pl/

V Liceum Ogólnokształcące BZDZ Ciechanów – https://lo5ciechanow.pl/

Mundurowa Szkoła Techniczna BZDZ Ciechanów (technik logistyk) – https://www.bzdz.pl/technikum-mundurowe-ciechanow

ZSCKR im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie – http://e-bratne.pl/