Get Adobe Flash player

Rekrutacja klas ósmych do szkół ponadpodstawowych

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2024-2025 –link

Informacja dotycząca elektronicznej rekrutacji do szkół prowadzonych przez Powiat Ciechanowski na rok szkolny 2024/2025 – link

Harmonogram działań kandydatów – link

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 – link

Badania lekarskie dla kandydatów – link wkrótce


Oferta edukacyjna w szkołach ponadpodstawowych dla młodzieży prowadzonych przez powiat ciechanowski na rok szkolny 2024/2025  – link

I Liceum Ogólnokształcące CN-B FENIKS im. Polskich Spadochroniarzy w Ciechanowie – https://ciechanow.szkolyfeniks.pl/

V Liceum Ogólnokształcące BZDZ Ciechanów – https://lo5ciechanow.pl/

Mundurowa Szkoła Techniczna BZDZ Ciechanów (technik logistyk) – https://www.bzdz.pl/technikum-mundurowe-ciechanow

ZSCKR im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie – http://e-bratne.pl/