Get Adobe Flash player

Świąteczna PACZKA

Przedświąteczny okres był bardzo pracowity dla Wolontariuszy SP3. Podczas kiermaszu słodkości zbieraliśmy fundusze na zakup prezentów dla potrzebujących. Dzięki hojności naszych Darczyńców udało się zebrać kwotę 2934,72 zł. Zakupiliśmy upominki i artykuły pierwszej potrzeby. Dodatkowo każda klasa zbierała jeden z wylosowanych produktów spożywczych lub środków czystościowych. Wsparliśmy 8 rodzin z naszej szkoły oraz 10 rodzin z terenu Ciechanowa. Uczniowie wspólnie z wychowawcami wykonali także kartki świąteczne, które zostaną wysłane do osób chorych, samotnych i ubogich. Po raz kolejny  udało się dowieść, że nasza szkolna społeczność, to ludzie o wielkich sercach. Pamiętajcie, że dobro dane innym, pewnego dnia do nad wróci.

Dziękujemy i życzymy zdrowych, radosnych i  pełnych optymizmu Świąt Bożego Narodzenia!!!

Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu

Magdalena Domagała

Monika Grzegorzewska