Get Adobe Flash player

Święto drzewa

Święto Drzewa – Każdy liść pochłania CO2

Na zaproszenie Klubu Gaja, Szkoła Podstawowa nr 3 w Ciechanowie bierze udział w nowej edycji programu Święto Drzewa pod hasłem „Każdy liść pochłania CO2” – poświęconej ochronie klimatu, wpływie człowieka na zmiany klimatu, a także roli i znaczeniu drzew w łagodzeniu skutków tych zmian. W ten sposób chcemy zachęcić wszystkich uczniów naszej szkoły do zmiany codziennych nawyków na bardziej ekologiczne i odpowiedzialne.

Postępujące zmiany klimatu wpływają na wszystkie części naszego globu. Polarne lodowce topnieją, a poziom mórz wzrasta. W niektórych regionach ekstremalne zjawiska pogodowe i opady deszczu stają się coraz częstsze, podczas gdy inne cierpią z powodu ciężkich fal upałów i susz. Zjawiska te mają bezpośredni wpływ na nasze życie i zdrowie, a także światową gospodarkę. Są bezpośrednim zagrożeniem dla zachowania różnorodności biologicznej.

Przyroda pomaga nam w dostosowaniu się do zmian klimatu i łagodzi ich skutki, dlatego powinniśmy ją chronić. Działanie zgodnie z naturą, a nie przeciwko niej, może przynieść korzyści nam wszystkim. Drzewa i lasy są niezbędnym elementem regulacji klimatu. Pochłaniają dwutlenek węgla, który jest główną przyczyna globalnego ocieplenia. Również każdy z nas może podjąć bardziej świadome i odpowiedzialne działania w różnych sferach życia, w celu zmniejszenia skutków zmian klimatu.

Koło LOP w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ciechanowie bierze aktywny udział w akcji edukacyjnej na temat roli  i znaczenia drzew w przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Wychowawcy klas zapoznają uczniów z poradnikiem ekologicznego stylu życia przygotowanym przez Klub Gaja specjalnie na tę okazję http://chronklimat.pl/.

Na holu głównym uczniowie, członkowie koła LOP oraz sympatycy ochrony przyrody, zorganizowali gazetkę szkolną pod hasłem: „ Święto Drzewa – Każdy liść pochłania CO2.

Po prostu  coroczne obchody Święta Drzewa 10 października to dobra okazja by mówić o ochronie klimatu…

Projekt zgłosiła i nadzoruje opiekun szkolnego koła LOP Aldona Bulejak