Get Adobe Flash player

Święto drzewa

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Ciechanowie (koło LOP) przystąpili do kolejnej już edycji programu edukacyjno-ekologicznego „Święto Drzewa”.

10 października obchodzone jest Święto Drzewa. Wydarzenie to organizowane jest w ramach projektu programu „Klubu Gaja”. Jest to ogólnopolska i międzynarodowa akcja, której cel to podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu na Ziemi.

Jest to bardzo ważne święto, ponieważ drzewa:

  • wpływają na klimat, regulują klimat otoczenia łagodząc nagłe zmiany temperatur i zwiększając wilgotność powietrza. Chronią przed wiatrem, słońcem, redukują hałas, tworzą przyjazną przestrzeń;
  • lasy to „płuca Ziemi”;
  • drzewa chronią, przeciwdziałają powodziom i spowalniają procesy erozji;
  • las tworzy środowisko życia dla wielu gatunków roślin i zwierząt;
  • poprzez kontakt z drzewami (spacer) człowiek odczuwa pobudzenie sił witalnych.