Get Adobe Flash player

Wizyta Biskupa

Wizyta Biskupa w naszej  szkole.

Którędy do nieba?

To myśl przewodnia uroczystości, która odbyła się 2 marca 2018 r.

Na początku niezwykłego spotkania Dyrektor szkoły pani Elżbieta Wodzyńska, w imieniu całej społeczności szkolnej, podziękowała Księdzu Biskupowi Piotrowi Liberze i zaproszonym Gościom za przybycie, poświęcony czas i życzliwość. Na uroczystości nie zabrakło proboszcza parafii Św. Franciszka ks. kanonika Jana Dzieniszewskiego, księży wikariuszy oaz dyrektora delegatury pana Jacka Zawiślińskiego.

Spotkanie uświetniło przedstawienie, które ukazało drogę człowieka do doskonałości. Uwieńczeniem tej wędrówki była recepta na szczęście przekazana przez chłopca, który wcielił się w postać św. Stanisława Kostki – patrona dzieci i młodzieży. Wspaniała dekoracja, kostiumy i muzyka oczarowały dostojnego gościa, który nie szczędził pochwał małym aktorom i nauczycielom. Na zakończenie Ks. Biskup Piotr Libera mówił o szczególnej roli nauczycieli w kształtowaniu umysłów i serc młodych ludzi. Podkreślał, że nie byłoby to możliwe, bez nieustannego umacniania ich w wierze. Ksiądz Biskup wyraził nauczycielom wdzięczność za trud wychowania dzieci i młodzieży.

Na zakończenie wizyty Ks. Biskup udzielił wszystkim zebranym pasterskiego błogosławieństwa.

Mamy nadzieję, że wizyta Ks. Biskupa w progach naszej szkoły zapisze się w  naszych sercach i w pamięci jako niezwykła wizyta. Cieszymy się z tych odwiedzin i życzymy J.E. Ks. Biskupowi Piotrowi Liberze wielu Łask Bożych w pracy duszpasterskiej w naszej Diecezji i zapewniamy o modlitwie.

To było wielkie święto, zarówno dla grona pedagogicznego, uczniów i ich rodziców.