Get Adobe Flash player

Zajęcia z doradztwa zawodowego

W dniu 04.04.2022 roku uczniowie z klas: 8e i 8f pod opieką D. Jabłonowskiej i M. Mikołajczak uczestniczyli w zajęciach z doradztwa zawodowego w Zespole Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie. W trakcie zajęć uczniowie zapoznali się z kierunkami kształcenia w powyższej szkole. Zwiedzili sale lekcyjne, w których w sposób praktyczny mogli zapoznać się z pracą technika geodety, technika budownictwa, technika reklamy, technika ochrony środowiska. Warsztaty prowadzone były w miłej atmosferze, którą zapewnili nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych.