Get Adobe Flash player

ZDALNE NAUCZANIE

Zgodnie z wytycznymi MEN i GIS w Szkole Podstawowej nr 3 im. Orła Białego w Ciechanowie od dnia 18.05.2020 r. zostają wznowione w oddziałach przedszkolnych zajęcia opiekuńcze i w oddziałach 0 – 8 zajęcia rewalidacyjne, a od dnia 25.05.2020 r. w oddziałach 1-3 zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych. Od dnia 25.05.2020r. dla uczniów klas 8 będą odbywały się na terenie szkoły konsultacje indywidualne lub w małych grupach. Od dnia 01.06.2020r. dla uczniów klas 4 – 7 będą odbywały się konsultacje ze wszystkich przedmiotów w formie stacjonarnej.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami Dyrektora Szkoły zamieszczonymi poniżej. Pełna treść Komunikatu wraz z dokumentami do wypełnienia dla rodziców znajduje się w Plikach do pobrania…

Procedury, zasady postępowania – COVID 19


Informacje dla rodzica dotyczące posyłania dziecka do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 3 im. Orła  Białego  w Ciechanowie  w czasie epidemii Covid-19informacja dla rodziców

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Ciechanowie z dnia 13 maja 2020 r. – komunikat

Wniosek o zapewnienie opieki dziecku w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej nr 3 im. im. Orła Białego w Ciechanowie w czasie epidemii COVID-19 – załącznik nr 1

Oświadczenie rodzica o zatrudnieniu – załącznik nr 2

Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych – załącznik nr 3

Deklaracja rodzica – załącznik nr 4

Klauzula informacyjna – klauzula 

 

Procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ciechanowie w okresie pandemii COVID – 19, dotyczące: stacjonarnych zajęć rewalidacyjnych (klasy 0 – 8)

Informacje dla rodziców – zajęcia rewalidacyjne

Załączniki – plik.pdfplik.doc – 

 

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych (klasy 1 – 3)

Informacje dla rodziców – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze kl. I-III

Załączniki – plik.pdfplik.doc

 

Konsultacje na terenie szkoły (klasy 4 – 8)

 Informacje dla rodziców i uczniów –  konsultacje w formie stacjonarnej

Załączniki – plik.pdfplik.doc

PROCEDURY, ZASADY POSTĘPOWANIA Z OSOBAMI Z PODEJRZENIEM ZAKAŻENIA WIRUSEM SARS-COV-2

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ORŁA BIAŁEGO W CIECHANOWIE

RODZICU:

 • Zaopatrz swoje dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do

  i z placówki.

 • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 • Nie posyłaj dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub

  w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 • Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

 

UCZNIU:

 • Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem.
 • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 • W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu,

  w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

 • Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek.