Get Adobe Flash player

„ZOSTAŃ MISTRZEM ORTOGRAFII”

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU DLA KLAS TRZECICH

W maju,  w naszej szkole odbył się konkurs ortograficzny „ Zostań mistrzem ortografii”. Celem konkursu było promowanie poprawnej polszczyzny oraz rozbudzenie motywacji do poznawania i utrwalania zasad ortograficznych i interpunkcyjnych.

Chęć  udziału w konkursie wyraziło ośmioro uczniów z klas trzecich. Dyktando konkursowe, które napisali, okazało się dla nich nie lada wyzwaniem, bowiem zawierało wiele ortograficznych pułapek związanych z wakacyjnymi podróżami .

Wyniki konkursu

Uczennicom i uczniom, którzy zajęli powyższe miejsca, zostały wręczone pamiątkowe dyplomy. Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział oraz życzymy powodzenia w dalszym przyswajaniu zasad ortograficznych i interpunkcyjnych. Uczennicom, Julii i Kai, które uplasowały się na czołowych miejscach, gratulujemy doskonałej znajomości ortografii.

 

Organizator konkursu

Iwona Pogorzelska